Κοινωνία

Ποιότητα ζωής στην σύγχρονη κοινωνία

Η ποιότητα ζωής είναι μια έννοια πολυσύνθετη που παίρνει άλλες διαστάσεις και νόημα ανάλογα με την εποχή που χρησιμοποιείται και ανάλογα με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες τις οποίες αντιλαμβάνεται ο καθένας ως χαρακτηριστικά του συνόλου όπου απευθύνεται.

Συνήθως όμως η ποιότητα ζωής συνοψίζεται στα τρία δεδομένα: της σωματικής υγείας, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ευημερίας. Συχνά στο παρελθόν και στις δυτικές κοινωνίες η ποιότητα ζωής ταυτίστηκε με τα υλικά αγαθά και την οικονομική άνοδο. Για τους ανθρώπους του πνεύματος και της κουλτούρας η ποιότητα ζωής έχει να κάνει με την παιδεία, τη μόρφωση και τον πολιτισμό ως πολύτιμα αγαθά.

Η ίδια έννοια πάντως χρησιμοποιείται και από τις εκάστοτε κομματικές και παρατάξεις και πολιτικούς φορείς γενικά, ανάλογα με τις προτάσεις και ιδεολογικές προτιμήσεις που πρεσβεύουν.

Σχετικά άρθρα

Close