Υγεία

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες αθλητικές κακώσεις;

Οι συχνότερες αθλητικές κακώσεις περιλαμβάνουν θλάσεις και διαστρέμματα, κατάγματα και εξαρθρήματα.

Θεραπεία

Η συνήθης θεραπεία τέτοιων κακώσεων είναι η ανάπαυση, ο πάγος, η συμπιεστική επίδεση και η ανάρροπη θέση

  • Ανάπαυση: Αποφυγή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
  • Πάγος: Για τη μείωση του οιδήματος και του πόνου μπορεί να εφαρμοσθούν παγοκύστες στην τραυματισμένη περιοχή. Οι παγοκύστες, τυλιγμένες σε μια πετσέτα, θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην τραυματισμένη περιοχή για 10-20 λεπτά, τέσσερις φορές την ημέρα, για μερικές ημέρες. Ποτέ να μην έρχεται σε επαφή ο πάγος με το δέρμα.
  • Συμπιεστική επίδεση: Η συμπίεση της τραυματισμένης περιοχής βοηθάει στη μείωση του οιδήματος.
  • Ανάρροπη θέση: Η ανύψωση του τραυματισμένου σκέλους ελαττώνει το οίδημα και τον πόνο.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close