Το 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη

  Μία εφαρμογή κρυπτογράφησης – αποκρυπτογράφησης βασισμένη στο App Inventor 2 του Πανεπιστημίου MIT των ΗΠΑ τόσο για να εξασκηθούν στο συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον όσο και για να δημιουργήσουν μία κωδικοποιημένη γλώσσα επικοινωνίας, δημιούργησαν και παρουσίασαν σήμερα μαθητές ΣΤ’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ.

  Στην εφαρμογή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δίνει σε ένα πεδίο το κείμενό του και στη συνέχεια ανάλογα με την αρχική μορφή του να ζητάει από την εφαρμογή να κρυπτογραφήσει ή να το αποκρυπτογραφήσει, ανέφεραν οι μαθητές παρουσιάζοντας την εργασία τους. 


  Όπως εξήγησαν, στην εφαρμογή έχει οριστεί ο κάθε χαρακτήρας του πληκτρολογίου Qwerty να αλλάζει θέση με τον αμέσως παραπάνω χαρακτήρα και στόχος τους ήταν να εξασκηθούν και να εξοικειωθούν σε ένα συγκεκριμένο Προγραμματιστικό Περιβάλλον , αλλά και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μία κωδικοποιημένη γλώσσα, με την οποία θα μπορούν να επικοινωνούν με τους φίλους τους.


  Η ομάδα μαθητών με επιβλέποντα τον εκπαιδευτικό Γιώργο Ζαχαριάδη συνεχίζει τις βελτιώσεις της εφαρμογής, καθώς θέλει να της προσθέσει πολλές γλώσσες. Οι μαθητές εξέφρασαν ικανοποίηση για την εφαρμογή που δημιούργησαν σημειώνοντας ότι κανένα δημοτικό σχολείο δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο περιβάλλον, το οποίο αξιοποίησαν επίσης και για ένα Quiz Ιστορίας. 


  Το Quiz – εφαρμογή για κινητά, είναι βασισμένο στις γνώσεις των μαθητών και έχει διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Η χρονολογική περίοδος που έχει συμπεριληφθεί στην εφαρμογή ξεκινά από την “Τιτανομαχία” και φθάνει στην έναρξη της Επανάστασης του 1821. Υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν την ελληνική μυθολογία, την αρχαία ελληνική ιστορία, τη βυζαντινή ιστορία και την ιστορία των νεώτερων χρόνων και δίνονται τρεις απαντήσεις, η μία από τις οποίες είναι η σωστή. 


  “Στόχος μας είναι να εγκαταστήσουμε τις εφαρμογές στις συσκευές android των συμμαθητών μας για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος της ιστορίας”, ανέφεραν