Δήμος ΣιθωνίαςΧαλκιδική

Προκήρυξη για θέσεις εργασίας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέου Μαρμαρά

Μέχρι τα τέλη του μηνός οι υποβολές αιτήσεων

Το Δ.Σ. της αστικής –μη κερδοσκοπικής- Εταιρείας με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Μαρμαρά» προκηρύσσει διαγωνισμό για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Ν. Μαρμαρά 3 (τριών) θέσεων πλήρους απασχόλησης διάρκειας (ενός ) έτους από 01-09-2019 έως 31-08-2020 .Ειδικότερα οι θέσεις είναι οι παρακάτω :

1.Για το νηπιακό τμήμα του Σταθμού (για νήπια ηλικίας από 2 ½ μέχρι και την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο) με το ακόλουθο προσωπικό:

Α .Ένα Διευθυντή ή Διευθύντρια που πρέπει να είναι Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης Δασκάλων ή Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

Ή Πτυχιούχο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων αλλοδαπής .

Ή Πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής.

Ή Πτυχιούχο Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Τμημάτων Κοιν. Εργασίας ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Β. Ένα Νηπιαγωγό ανά 25 νήπια , πτυχιούχο ενός από τα παραπάνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Σχολές . Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων Νηπιαγωγών με τα πιο παραπάνω προσόντα προσλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου: α)Σχολών Ιδιωτικού Τομέα Ειδικότητας Βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης κάτοχο όμως και Απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου (πλην των αποφοίτων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών) β)Τεχνικών –Επαγγελματικών Λυκείων του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών , Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων ή πτυχίου του τμήματος ειδίκευσης του Κλάδου Κοινωνικής πρόνοιας των ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή ισότιμων πτυχίων.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 2

2.Για το βρεφικό τμήμα του Σταθμού (περιλαμβάνει βρέφη ηλικίας έως 2 ½ ετών) με το ακόλουθο προσωπικό:

Α. Πτυχιούχο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

Ή Πτυχιούχο Τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Μαιών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων βρεφοκόμων με τα πιο παραπάνω προσόντα προσλαμβάνονται κάτοικοι πτυχίου :α)Σχολών Ιδιωτικού Τομέα ειδικότητας Βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης κάτοχο όμως και Απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου (πλην των αποφοίτων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών) β) τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών , Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή πτυχίου του τμήματος ειδίκευσης του Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή ισότιμων πτυχίων.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ : 3

Για όλες τις παραπάνω θέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν :

-Το τίτλο Σπουδών, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

-Ένα σύντομο Βιογραφικό.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εργασία θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Μαρμαρά», κ. ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, στο Κοινοτικό Κατάστημα του Ν. Μαρμαρά και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 18-07-2019

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :31-07-2019

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close