ΠΚΜ: 4.000 παιδιά βρίσκουν θέση σε παιδικούς σταθμούς της Κ. Μακεδονίας

  Περίπου 8,5 εκ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη φύλαξη και φροντίδα σχεδόν 4.000 παιδιών σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και δομές όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, και στους επτά νομούς για την επόμενη σχολική χρονιά.
  Ήδη είναι σε εξέλιξη οι σχετικές προκηρύξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και την εξυπηρέτηση των αναγκών 290 παιδιών με αναπηρίες, ακόμη και εκείνων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
  Από τις προκηρύξεις της Περιφέρειας θα δοθεί η δυνατότητα σε περίπου 4.000 οικογένειες να μπορέσουν να βρουν έναν αξιοπρεπή χώρο ασφαλούς φύλαξης των παιδιών τους και καθώς πρόκειται για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα (κύριο κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα) να δοθεί στους γονείς η δυνατότητα για εργασία και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος.
  Το πρόβλημα της φύλαξης και φροντίδας των παιδιών είναι από τα σημαντικότερα για τον οικογενειακό προγραμματισμό, γι’ αυτό άλλωστε και η έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών δράσεων του ΕΣΠΑ είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Φέτος, οι προκηρύξεις εκδόθηκαν εγκαίρως κι έτσι οι αρμόδιοι ελπίζουν ότι τη νέα σχολική χρονιά οι ωφελούμενες οικογένειες θα γνωρίζουν ακριβώς τη δομή στην οποία θα δεχτούν τις υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας τα παιδιά τους.
  Φέτος προβλέπεται για 160 παιδιά με αναπηρίες που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα να έχουν επιπλέον και συνοδό, ώστε να μην αποκλειστούν από το εκπαιδευτικό σύστημα. Για τη συγκεκριμένη δράση διατίθενται 2,3 εκ. ευρώ.
  Τα υπόλοιπα βρέφη, νήπια και παιδιά με αναπηρίες είναι 130 για τα οποία επίσης διατίθενται 500.000 ευρώ για να βρουν μια θέση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.
  Τα υπόλοιπα κονδύλια (6,1 εκ. ευρώ) αφορούν στα 3.650 παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, που επίσης διασφαλίζουν μια θέση στις κοινωνικές δομές, ιδιωτικές και δημόσιες.
  Αυτό το πλαίσιο καλύπτει αφενός τις ανάγκες των παιδιών, όμως, όπως προκύπτει κι από τον άξονα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας («Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καλύπτει αφετέρου και τις ανάγκες διατήρησης ή εξεύρεσης εργασίας από τους γονείς των παιδιών.
  «Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της φτώχειας και της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, μέσα από παρεμβάσεις με ουσιαστικό, απτό αποτέλεσμα για τις πιο ‘ευάλωτες’ οικογένειες. Με τη χρηματοδότηση των περίπου 8,5 εκ. ευρώ των τριών νέων προκηρύξεων του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, φροντίζουμε ώστε οι οικογένειες με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας ή πολύ χαμηλά να βρουν μια θέση για τη φροντίδα και τη φύλαξη των παιδιών τους στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές, προκειμένου και οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να μη στερηθούν πολύτιμο εισόδημα. Επίσης, καλύπτουμε τις ανάγκες 290 παιδιών με αναπηρίες, για τα οποία εκτός της θέσης στις κοινωνικές δομές διασφαλίζουμε ολοκληρωμένη φροντίδα, με την πρόβλεψη και συνοδών, ώστε κανένα παιδί στην Κεντρική Μακεδονία να μην αποκλειστεί από την εκπαιδευτική διαδικασία», τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
  Μάλιστα, οι δράσεις αυτές θα εξελιχθούν πανελλαδικά (γι’ αυτό και δικαιούχοι είναι είτε οι δομές του υπουργείου Παιδείας, είτε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ) και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΠΑ, σε όλη την Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διατίθενται για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020 συνολικά 490 εκ. ευρώ (τα 125 ήδη έχουν διατεθεί τις προηγούμενες χρονιές). Αφορούν δε στο σύνολό τους οικογένειες με εισοδήματα είτε κάτω του ορίου της φτώχειας, είτε πολύ χαμηλά.