Αγροτικά Νέα

E.E…25.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση αυξάνει το δικαίωμα εθνικής ενίσχυσης

Σε πρόταση για αύξηση των κρατικών ενισχύσεων (de minimis) από τα 15.000 στα 25.000 ευρώ την τριετία ανά αγροτική εκµετάλλευση προχώρησε η Κοµισιόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, ο νέος κανονισµός προβλέπει επίσης, τον καθορισµό του εθνικού ανώτατου ποσού ενίσχυσης στο 1,5% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής κατά την ίδια τριετή περίοδο (από 1% στους ισχύοντες κανόνες).

Μάλιστα ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 όπως θα τροποποιηθεί προβλέπεται να ισχύσει µέχρι το 2027, µε την αύξηση του ποσού να αποτελεί ένα παράθυρο κοντά στη λογική της «επανεθνικοποίησης» της ΚΑΠ.

H Κοµισιόν, προτείνει επίσης τον καθορισµό του συνολικού ποσού ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθεί από τα κράτη µέλη σε έναν συγκεκριµένο γεωργικό τοµέα στο 50% σε σχέση µε το σύνολο των εθνικών ενισχύσεων, προκειµένου να µειωθεί ο αντίκτυπος στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών και να αποφευχθεί ενδεχόµενη στρέβλωση του ανταγωνισµού.

Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχεται σε συνέχεια αιτηµάτων από κράτη-µέλη για βελτίωση της στήριξης στους αγρότες µε ταυτόχρονη µείωση του διοικητικού βάρους και χωρίς τη στρέβλωση της αγοράς.

Η Επιτροπή ζητεί επί του παρόντος τη γνώµη των κρατών-µελών σχετικά µε τις προτεινόµενες αλλαγές. Η διαβούλευση απευθύνεται κυρίως στις δηµόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ µε προηγούµενη εµπειρία από τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό τοµέα σύµφωνα µε τους κανόνες de minimis. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16 Απριλίου 2018.

Πηγή:agronews.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close