Αγροτικά Νέα

ΟΣΔΕ 2018 Διευκρινήσεις για τη αναγραφή του ΑΤΑΚ απο την Ε.Α.Σ. Χαλκιδικής

από την Ε.Α.Σ. Χαλκιδικής ανακοινώθηκαν οι διευκρινήσεις για τη αναγραφή του ΑΤΑΚ

ΟΣΔΕ Διευκρινήσεις για την αναγραφή ΑΤΑΚ …
• Αγροτεμάχια με πολλούς συνιδιοκτήτες:
Καταχωρείται ο ΑΤΑΚ όλων των ιδιοκτητών
• Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και δηλώνονται από τους κληρονόμους:
Δηλώνεται ως “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ” αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα από τον κληρονόμο και το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ

• Αγροτεμάχια που έχουν μισθωθεί από θανόντα σε χρόνο προγενέστερο του θανάτου:
Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα και το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.
• Αγροτεμάχια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό:
Εφόσον ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη αναγνωριστεί ως “Κάτοικος Εξωτερικού”, το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.
• Αγροτεμάχια που ανήκουν στον ένα σύζυγο:
Είναι υποχρεωτική η σύναψη, ενοικιαστηρίου – παραχωρητηρίου από τον ιδιοκτήτη-σύζυγο προς τον σύζυγο
• Αγροτεμάχια που γίνονται επινοικίαση ή ανταλλαγή μεταξύ παραγωγών
Είναι υποχρεωτική η επισύναψη του μισθωτηρίου από τον πρώτο ιδιοκτήτη και η αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ
• Αγροτεμάχια που είναι δημόσια-κοινοτικά και εκκλησιαστικά:
Εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής του Α.Τ.ΑΚ
• Γεωργοί που έχουν ενταχθεί στα πολυετή προγράμματα:
α) Μακροχρόνια παύση καλλιέργειας γεωργικών γαιών β) Δάσωση γεωργικών γαιών γ) Αναδιάρθρωση αμπελώνων και δ) Διάδοχοι γεωργών πρόωρης συνταξιοδότησης, το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.

Ένωση Α.Σ. Χαλκιδικής

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close