Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας Β’ Φάση

  Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής σε συνεργασία, με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Πολυγύρου (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και την Ομάδα Υποστήριξης της Μαθητείας της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε ημερίδα που πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Απριλίου 2018 στο Συνεδριακό του Κέντρο στον Πολύγυρο με θέμα «Η εφαρμογή της Μαθητείας από τον επαγγελματία», ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς και τους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής για την δυνατότητα που τους παρέχεται για να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα μαθητείας για απόφοιτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας».
  Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κος Φίλιππος Κουτσάκας, Υπεύθυνος ΚΕ.ΣΥ.Π. Πολυγύρου, ο κος Παναγιώτης Μπαλόμπας Υπεύθυνος Ομάδας Υποστήριξης Μαθητείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας, ο κος Δημήτριος Μαλακούδης Υπεύθυνος Μαθητείας Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών), ενώ ο κος Πεγνόγλου Δημήτριος , Γραμματέας του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Νομού Χαλκιδικής παρείχε λογιστικές οδηγίες για σωστή λογιστική τήρηση του προγράμματος από τους επιχειρηματίες. Το συντονισμό της συζήτησης είχε η κα Μπογδάνου Μαρία Υπεύθυνη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.
  Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά 2018-2019 οπότε η εκδήλωση είχε σκοπό να προετοιμάσει τους επιχειρηματίες ώστε να δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
  Τονίζουμε ότι το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει :
  Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ.
  Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας» διάρκειας είκοσι οχτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως , επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων , ο μαθητευόμενος δύναται να κάνει χρήση του συνόλου της κανονικής άδειας του (12 εργάσιμες ημέρες)
  Με την εφαρμογή του τέταρτου Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας από το σχολικό έτος 2017 -2018 (Β’ φάση) το ΕΠΑ.Λ. παρέχει στους απόφοιτούς του : (α) την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων στο επίπεδο 5 , (β) τη διαδικασία μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) της πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους και (γ) 9-μηνη προϋπηρεσία στους χώρους εργασίας της ειδικότητάς τους.

  Από τη μεριά του ο εργοδότης που θα αποφασίσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Μαθητείας πρέπει καταρχήν να επιλέξει τον μαθητευόμενο με την ειδικότητα που τον ενδιαφέρει, να συνάψει μεταξύ τους «Σύμβαση Μαθητείας» η οποία θεωρείται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων ΕΠΑ.Λ, να καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης / Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», να υποβάλλει κάθε μήνα την ΑΠΔ, να ορίσει έμπειρο στέλεχος της επιχείρησής ως « εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, να συνεργάζεται με την εκπαιδευτική δομή για την υλοποίηση του προγράμματος, να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.
  Το κόστος με το οποίο θα επιβαρύνεται κάθε εργοδότης για να απασχολήσει έναν μαθητευόμενο για 9 μήνες εργασίας, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα επί επτά ώρες ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, είναι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (9,35 €) ανά ημέρα εργασίας.
  Για τους εργοδότες που πιστοποιούνται ως πάροχοι Μαθητείας στο χώρο εργασίας, μπορούν να θεσμοθετούνται βραβεία ή να παρέχονται κίνητρα αναγνώρισης της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
  Στο νομό Χαλκιδικής λειτουργούν έξι (6) Επαγγελματικά Λύκεια (5 ημερήσια και 1 εσπερινό). Το ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου, το ΕΠΑ.Λ. Ν.Μουδανιών, το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, το ΕΠΑ.Λ. Αρναίας, το ΕΠΑ.Λ. Κασσανδρείας και το ΕΠΑ.Λ. Νικήτης.
  Προσφέρουν περισσότερες από 10 ειδικότητες των τομέων Πληροφορικής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας, Ευεξίας.
  Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Χαλκιδικής απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργοδότες να δηλώσουν την πρόθεση τους να συμμετέχουν, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/At40mo3bNvpfMmuz2 που θα βρουν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης: http://dide.chal.sch.gr