Ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών»

  Μία άκρως ενδιαφέρουσα όσο και επίκαιρη ημερίδα, διοργάνωσε το Επιμελητήριο στον Πολύγυρο, το απόγευμα της Κυριακής 29 Απριλίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου με θέμα «Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών» .
  Η ενημέρωση περιλάμβανε τα βασικά σημεία του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και απευθύνονταν τόσο σε ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες παρουσιάζοντας τη νομοθεσία και το τραπεζικό  πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όσο και σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, -μικρές, μεσαίες και μεγάλες- παρουσιάζοντας τη νομοθεσία του εξωδικαστικού μηχανισμού.
  Την ημερίδα προλόγισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κύριος Κουφίδης Ιωάννης, ο οποίος επισήμανε ότι χρειάζεται πρωτίστως ανατροπή της άσχημης ψυχολογίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και διακατέχει το σύνολο σχεδόν του επιχειρηματικού κόσμου, με λήψη μέτρων που να μπορούν να βοηθήσουν τον επιχειρηματία.
  Κεντρικός ομιλητής – εισηγητής ήταν ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κος Φώτης Κουρμούσης.
  Ο κος Κουρμούσης αναφέρθηκε συνοπτικά ότι ο νέος Νόμος 4469/2017, που προβλέπει μία διαδικασία ρύθμισης όλων των χρεών μιας επιχείρησης προς το σύνολο των πιστωτών, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, τελωνεία, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. προμηθευτές), έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τον Αύγουστο του 2017 και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31/12/2018. Είναι επίσης σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών.
  Μέσω αυτής της διαδικασίας και αξιολογώντας την πραγματική οικονομική ικανότητα της επιχείρησης, η πλειοψηφία των πιστωτών και ο οφειλέτης, έχουν τη δυνατότητα να καταλήξουν σε ένα πλάνο αποπληρωμής, που προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις ή ακόμα και “κούρεμα” οφειλών. Την προσπάθεια αυτή συντονίζει ανεξάρτητος διαμεσολαβητής και η διαδικασία θα υλοποιείται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα.
  Οι βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση στη διαδικασία είναι να μπορεί να αποδείξει ότι είναι βιώσιμη και ότι τα συνολικά της χρέη είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Επιπλέον θα πρέπει να έχει μια θετική χρήση μέσα στα τελευταία τρία χρόνια κάτι που σημαίνει ότι τα λειτουργικά της έξοδα, αφαιρουμένων των εσόδων της, έχουν θετικό πρόσημο.
  Προβλέπεται πως η συμφωνία απαιτεί τη συναίνεση της πλειοψηφίας του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στην μειοψηφία. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.
  Αναφορικά τώρα με τη διαδικασία που ακολουθείται, όπως τόνισε ο κος Κουρμούσης,   η αρχή γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Ακολουθεί η κατάθεση της μελέτης βιωσιμότητας από την εταιρία, μετά ορίζεται ένας συντονιστής του όλου εγχειρήματος (συνήθως πιστοποιημένος δικηγόρος, οικονομολόγος), στη  συνεχεία διενεργείται έλεγχος κατά πόσο οι ιδιοκτήτες λειτούργησαν σωστά την εταιρία και στο τέλος μετά από όλα αυτά, καλούνται όλοι οι πιστωτές-φορείς, στους οποίους χρωστάει η εταιρία, προκειμένου να καταλήξουν στο «κούρεμα» των οφειλών τους. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο σε έξι μήνες  και στο μεσοδιάστημα η επιχείρηση προστατεύεται από κατασχέσεις, δεσμεύσεις λογαριασμών κ.α.
  Με το πέρας της ενημέρωσής του, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που του απεύθυνε το ακροατήριο που απαρτίζονταν από επιχειρηματίες, νομικούς, εκπροσώπους συλλόγων και σωματείων του νομού μας.