Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΧαλκιδική

Αιτήσεις για παροχή βοηθήματος για την επανασύνδεση του ρεύματος

Ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων την Δευτέρα 7 Μαΐου για την παροχή εφάπαξ Βοηθήματος για την Στήριξη Καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν  αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4508/2017.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες, συγκεκριμένα:

 

 • Δ.Ε. Μουδανιών, Δημαρχείο, γραφείο 102, καθημερινά, 9:00 με 14:00
 • Δ.Ε. Τρίγλιας, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ Ν. Τρίγλιας, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη
 • Δ.Ε. Καλλικράτειας, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, Δημοτικό Κατάστημα Ν. Καλλικράτεια, κάθε Παρασκευή

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα ελεγχθούν από επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’αριθμ.768/12476/26.4.2018 απόφαση Δημάρχου Ν. Προποντίδας, η οποία θα αποφασίσει για το ύψος του βοηθήματος και την επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Κριτήρια Υποβολής Αίτησης

  • Μέχρι και την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 ΚΥΑ, να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών (δηλαδή πριν τις 8.2.2018)

 

 • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου
 •  Εισοδηματικά κριτήρια: ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το τελευταίο φορολογικό έτος

 

Σύνθεση Νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό 9.000 €
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 ενήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο 13.500 €
2 ενήλικα και 1 ανήλικο ή μονογονεϊκή με 2 ανήλικα 15.750 €
3 ενήλικα ή 2 ενήλικα και 2 ανήλικα ή μονογονεϊκή με 3 ανήλικα 18.000 €
3 ενήλικα και 1 ανήλικο ή 2 ενήλικα και 3 ανήλικα ή μονογονεϊκή με 4 ανήλικα 24.750 €
4 ενήλικα ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα ή μονογονεϊκή με 5 ανήλικα 27.000 €
ΑΜΕΑ 8.000 €
Άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης 15.000 €
 • Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000€ κατ’ άτομο, προσαυξημένη κατά 20.000€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο.
 • Τα μέλη να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης

Κατανομή ειδικού Βοηθήματος:

 • για Οφειλές έως 6.000 € θα καταβάλλεται το σύνολο του ποσού
 • για Οφειλές έως 9.000 € θα καταβάλλεται το 75% του ποσού
 • για Οφειλές έως 12.000 € θα καταβάλλεται το 50%  του ποσού
 • για Οφειλές άνω των 12.000 € θα καταβάλλεται το 30% της οφειλής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια διαμονής σε ισχύ
 2. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους
 3. Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα) τελευταίου φορολογικού έτους ή μισθωτήριο  συμβόλαιο
 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος  τελευταίου φορολογικού έτους
 5. Φωτοτυπία λογαριασμού Δικτύου Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κύριας κατοικίας
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Δήλωση ΕΝΦΙΑ (εάν υπάρχουν ακίνητα)
 8. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από ΚΕΠΑ, σε περίπτωση που στη σύνθεση του νοικοκυριού περιλαμβάνεται άτομο με αναπηρία άνω των 67%
 9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Δικαιολογητικά θα ζητούνται κατά περίπτωση από την επιτροπή και την Κοινωνική Λειτουργό, με σκοπό την αποτύπωση μιας συνολικής εικόνας του φακέλλου αιτούντος για την σωστή εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ν. Προποντίδας: Πιπιλιάρη Αντιγόνη, 2373350203 και Λεοντάκη Μαρία, 2373350266

Κατεβάστε την αίτηση

 

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close