Σώζεται ο Υδρόμυλος του Μεταγγιτσίου

Η συντήρηση του Υδρόμυλου και η ανακατασκευή του ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων στο Μεταγγίτσι καθώς όπως έλεγαν πρόκειται για ένα στολίδι αρχιτεκτονικής,