Παραίτηση της συντονιστικής επιτροπής ΑΝΕΛ Δήμου Αριστοτέλη

    Η ανακοίνωση της παραίτησης:

    Η Συντονιστική Επιτροπή των ΑΝΕΛ, του Δήμου Αριστοτέλη, θέλοντας να κρατήσει την ιθαγένεια του μεγάλου μας φιλοσόφου Αριστοτέλη, Ελληνική Μακεδονική και όχι μακεδονική-σκοπιανή, αποφάσισε να παραιτηθεί διότι οι ενέργειες του προέδρου μας δεν συνάδουν με την ελληνική συνείδηση.

    Ο συντονιστής: Θάνος Ψέμμας 

    Ο γραμματέας: Κων/νος Σωτηρίου

    Ο ταμίας: Ιωάννης Αλούρδας