Κοινωνία

ΟΑΕΔ: Οι παγίδες που μπορεί να σας στερήσουν επίδομα και κάρτα ανεργίας

Στο αέρα για χιλιάδες ανέργους βρίσκεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ αλλά και η ιδιότητα του ανέργου καθώς ορισμένα λάθη ή παραλείψεις μπορεί να σας τα στερήσουν.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπάρχουν τουλάχιστον 18 περιπτώσεις, οι οποίες λόγω αβλεψίας ή κακής εκτίμησης του ανέργου μπορούν να του στοιχίσουν παροχές, αλλά και δικαιώματα.

Αναλυτικότερα:

 • Aναστολή επιδότησης ανέργου
 • Η λήξη άδειας διαμονής εργασίας ( αφορά πολίτες τρίτων χωρών)
 • Προσωρινή ή οριστική ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας
 • Η διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
 • Η ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιαδήποτε μορφής απασχόλησης
 • Η μετάβαση στο εξωτερικό
 • Η στράτευση

Ωστόσο, αν εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών πάψουν να υπάρχουν οι παραπάνω λόγοι, τότε ο άνεγος λαμβάνει εκ νέου το επίδομα.

Διακοπή επιδότησης ανέργου

 • Οριστική ανικανότητα για εργασία
 • Αν δεν παρουσιαστεί σε δύο συνεχόμενα τρίμηνα στο τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης, ή σε περίπτωση που απασχολείται χωρίς να το έχει δηλώσει στον ΟΑΕΔ.

Λόγοι διαγραφής από το Μητρώο του Οργανισμού

 • Η ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης
 • Προσωρινή ή οριστική ανικανότητα για εργασία λόγω ασθένειας
 • Η διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
 • Η μετάβαση στο εξωτερικό
 • Η συνταξιοδότηση εξ ιδίου δικαιώματος
 • Η στράτευση
 • Η λήξη άδειας διαμονής εργασίας ( αφορά πολίτες τρίτων χωρών)
 • Η φοίτηση, η μαθητεία, ή πρακτική άσκηση ( εξαιρούμενης της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς εργασιακή σχέση ) και
 • η κύρια ασφάλιση σε ΟΓΑ, ΝΑΤ.

από dikaiologitika.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close