Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΧαλκιδική

Διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του γυμνασίου Ιερισσού

Εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η ΣΑΕ047 (ΑΔΑ:6Η32465ΧΙ8-Κ10) στην οποία περιλαμβάνονται τα έργα της πιλοτικής Δράσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εμαυτίων», για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στους αύλειους χώρους των σχολείων.

Στο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 207.149.635,70 €, εντάσσονται 21 έργα, μεταξύ των οποίων και η διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του Γυμνασίου Ιερισσού ολικού προϋπολογισμού 50,000€.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών του Γυμνασίου Ιερισσού. Το  έργο αυτό πέρα από την αισθητική βελτίωση του χώρου, θα ενθαρρύνει την ενασχόληση των μαθητών με το σχολικό  αθλητισμό και κατ’ επέκταση θα αποτελέσει έναυσμα για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close