Κοινωνία

Ποιοι κλάδοι εξαιρούνται από τη διπλή ασφάλιση για περίθαλψη

Επιστροφή εισφορών θα έχουν όσοι ασφαλισμένοι είχαν διπλή ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου.

Η επίμαχη εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων, οι οποίοι ασφαλιστικά υπάγονται σε Ταμεία Υγείας τα οποία έμειναν εκτός ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ, όπως για παράδειγμα ο Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (δημοσιογράφοι), η Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., το Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος και ο Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο,  οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι στους εν λόγω φορείς εξαιρούνται από την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη από τον ΕΦΚΑ και της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (υπέρ ΕΟΠΥΥ) στον ΕΦΚΑ.

Μάλιστα, στην περίπτωση που ήδη έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ και βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στους ανωτέρω φορείς, οι εισφορές επιστρέφονται στους δικαιούχους ή συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές τους.

Όπως ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος, οι άμεσα ασφαλισμένοι (εξ ιδίου δικαιώματος) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στους ανωτέρω φορείς εξακολουθούν και μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 να υπάγονται στους δικούς τους φορείς για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, εξαιρούμενοι από την καταβολή εισφοράς στον ΕΦΚΑ (ως μισθωτοί ή ως μη μισθωτοί) για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ (δεδομένου ότι οι ανωτέρω φορείς δεν έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος) και για παροχές σε χρήμα από τον ΕΦΚΑ.

Στην περίπτωση που οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι υπάγονται συγχρόνως στον ΕΦΚΑ και σε έναν από τους εν λόγω φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ, έχουν δικαίωμα επιλογής του φορέα που επιθυμούν να ασφαλιστούν. Ειδικότερα :

– Αν πριν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ είχαν επιλέξει να υπάγονται στην ασφάλιση ενός από τους ανωτέρω φορείς (ΕΔΟΕΑΠ, Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π. κλπ) μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς αυτούς και εξαιρούνται από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς στον ΕΦΚΑ.

– Στην περίπτωση που υπαχθούν μετά την 1/1/2017 συγχρόνως σε φορέα εντός και σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ, εξαιρούνται από την υπαγωγή ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ και από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε αυτόν, κατόπιν αίτησής τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως οι συνταξιούχοι οι οποίοι συγχρόνως υπάγονται λόγω απασχόλησης ή ως συνταξιούχοι σε φορέα εντός του ΕΦΚΑ και σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ και είχαν επιλέξει ή θα επιλέξουν να υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός ΕΦΚΑ, ως απασχολούμενοι συνταξιούχοι εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα που είχαν επιλέξει και εξαιρούνται από την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη του ΕΦΚΑ και από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε αυτόν.

από insider.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close