Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΧαλκιδική

Βαριά καμπάνα στον Δήμο για τα λύματα στη θάλασσα της Καλλικράτειας

Πρόστιμο συνολικού ύψους 73.000 ευρώ επέβαλε στον δήμο Νέας Προποντίδας η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για πλημμελή λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στην Καλλικράτεια και για ρύπανση του φυσικού αποδέκτη από τη διάθεση μερικώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της ίδιας περιοχής.

Κατά της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, η οποία κοινοποιήθηκε στον δήμο στις 12 Ιουλίου 2018, αποφάσισε να προσφύγει η δημοτική αρχή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν τον Σεπτέμβριο του 2016 κάτοικοι είχαν διαπιστώσει ότι ακατέργαστα λύματα κατέληξαν από ρέμα σε θαλάσσια περιοχή στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Μάλιστα, είχαν διαπιστώσει ότι η θάλασσα έγινε «καφέ» ενώ η περιοχή μύριζε άσχημα (δείτε εδώ). Τότε ο δήμος έκανε λόγο για περιστασιακή επιμόλυνση που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, μετά τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή εκβολής του ρέματος «Βουγαδάκη» στην Καλλικράτεια.

Μετά τις καταγγελίες των κατοίκων και της αντιπολίτευσης του δήμου ξεκίνησαν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές και σχεδόν δύο χρόνια μετά η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής επέβαλε πρόστιμα συνολικά ύψους 73.081 ευρώ για έντεκα παραβάσεις, διότι, όπως αναφέρεται στην απόφαση ο δήμος Προποντίδας «παραβίασε τους όρους της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και προκάλεσε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος».

«Από την άνοιξη του 2016 είχαμε θίξει το θέμα, όταν ενημερωθήκαμε από τους δημότες για τα προβλήματα στον βιολογικό της Καλλικράτειας. Αναδείξαμε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και η απάντηση που πήραμε από τη διοίκηση είναι πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Διαπιστώνουμε όμως το μέγεθος του προβλήματος, ότι το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και εκτός από το συγκεκριμένο πρόστιμο έγκειται και έλεγχος από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Αυτό είναι μόνο η αρχή γιατί κανένας βιολογικός της περιοχής δεν έχει άδεια από το 2015», δήλωσε στη Voria.gr επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον δήμο Δημήτρης Τσούφης.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση περιγράφονται οι εξής παραβάσεις:

Παράβαση 1η: Η ΕΕΛ Ν. Καλλικράτειας λειτουργεί από τις 27-5-2015 χωρίς απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, χωρίς ποτέ να υποβάλλει αίτημα για ανανέωσή τους. Πριν την παρέλευση της ημερομηνίας έπρεπε να εκδοθεί απόφαση ανανέωσης (παράταση ισχύος) των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Παράβαση 2η: Μη λειτουργία εγκατάστασης προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων. Το φρεάτιο εκκένωσης βοθρολυμάτων δε ήταν κλειστό και στεγανό αλλά ανοιχτό. Δεν υπήρχε διάταξη απόσμησης. Τα εξωτερικά δίκτυα των σωληνώσεων αερισμού της βιολογικής επεξεργασίας των βοθρολυμάτων ήταν παντελώς κατεστραμμένα. Η βιολογική επεξεργασία των βοθρολυμάτων, πριν την ανάμειξή τους με τα κύματα, δεν επιτελείται καθόλου, έχει καταργηθεί. Δεν γίνεται έλεγχος του περιεχομένου των βυτιοφόρων, πριν αυτά αδειάσουν. Δεν υπάρχει σταθμός μέτρησης της ποιότητας των βοθρολυμάτων, όπου θα μετρώνται το pH, C, N. P και τοξικότητα. Δεν έχει τοποθετηθεί σύστημα αερισμού και ανάμειξης των λυμάτων με τα βοθρολύματα. Περιληπτικά η όλη εγκατάσταση υποδοχής βοθρολυμάτων ήταν σε άθλια κατάσταση.

Παράβαση 3η: Δεν έχει εγκατασταθεί μετρητής παροχής των εισερχόμενων λυμάτων
Σύμφωνα με τον όρο δ.11 της ΑΕΠΟ έπρεπε να υπάρχει μετρητής παροχής των λυμάτων, πριν την είσοδό τους στην βιολογική επεξεργασία. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μετρητή, , αλλά ούτε και ο χώρος πιθανής εγκατάστασής του . Η ύπαρξη μετρητή παροχής κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να ελεγχθεί η πραγματική δυναμικότητα της εγκατάστασης.

Παράβαση 4η: Δεν έχει κατασκευαστεί η δεξαμενή ασφαλείας, όγκου τουλάχιστον για παροχή 24ωρων. Δεν έχει κατασκευαστεί πριν τον αποδέκτη (ρέμα} δεξαμενή εξατμισοδιαπνοής με φυτά με μεγάλη απαίτηση σε νερό.

Η δεξαμενή αυτή εφοδιάζει τη εγκατάσταση με ένα τελικό στάδιο επεξεργασίας  το οποίο είναι απαραίτητο κυρίως σε περιπτώσεις χαμηλής απόδοσης της εγκατάστασης, ώστε σε καμία περίπτωση να μην διοχετεύονται ανεπεξέργαστα λύματα στον αποδέκτη.  Η δεξαμενή ασφαλείας, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνει συλλογή των λυμάτων σε περιπτώσεις αστοχίας του εξοπλισμού και επισκευών μικρής κλίμακας, ώστε να μην διατεθεί ανεπεξέργαστα στον αποδέκτη.

Παράβαση 5η: Ο αεριζόμενος αμμοσυλλέκτης — λιποσυλλέκτης έχει καταργηθεί εξολοκλήρου (έχει μπαζωθεί), και τα λίπη και η άμμος οδηγούνται στα παρακάτω στάδια επεξεργασίας (δεξαμενές απονιτροποiησης). Δεν έχει εγκατασταθεί το σύστημα πλύσης άμμου με τον υπερυψωμένο υδροκυκλώνα, ούτε η κλίνη ξήρανσης για την αποστράγγισή της.

Παράβαση 6η: Το σύστημα χημικής αποφωσφόρωσης δεν λειτουργούσε και δεν υπήρχε επίσης σύστημα βιολογικής αποφωσφόρωσης.

Παράβαση 7η: Δεν έχουν εγκατασταθεί τα όργανα μέτρησης των παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης, όπως διαλυμένου οξυγόνου, πυκνότητας ιλυός, pH, αμμωνιακού αζώτου και νικτρικού αζώτου, σε όλες τις γραμμές επεξεργασίας.

Παράβαση 8η: Δεν έχει κατασκευαστεί ο υποθαλάσσιος αγωγός διάχυσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην θάλασσα. Ο υποθαλάσσιος αγωγός διοχετεύει τα επεξεργασμένα λυματα σε ικανό βάθος μέσα στην θάλασσα, ώστε να επέρχεται γρήγορη ανάμειξη και διάχυση των ρύπων στην θάλασσα. Αντ΄ αυτού τα λύματα διοχετεύονται απευθείας στην θάλασσα μέσω του ρέματος.

Παράβαση 9η: Το σύστημα αφυδάτωσης λάσπης (ταινιοφιλτρόπρέσσα) δεν λειτουργεί. Η περίσσεια ιλυός διατίθεται σε χωμάτινη λαγγούνα. Η ταινιοφιλτρόπρεσσα και το σύστημα παρασκευής πολυηλεκτρόλύτη δεν είχαν χρησιμοποιηθεί και ήταν σε άριστη κατάσταση, ο δε χώρος εγκατάστασης τους, είχε μετατραπεί σε αποθήκη άχρηστων υλικών.

Παράβαση 10η: Δεν υπάρχει εξειδικειμένο προσωπικό για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης.

Παράβαση 11η: Υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Πηγή: voria.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close