Ευρώπη

Συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Μοσκοβισί θα εκπροσωπήσουν την Επιτροπή στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup. Οι υπουργοί θα συζητήσουν τις γνώμες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ευρωζώνης. Η Επιτροπή θα υποβάλει την πρώτη έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας που θεσπίστηκε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσουν τα κύρια πορίσματα της δέκατης αποστολής εποπτείας μετά το πρόγραμμα στην Ισπανία και της πέμπτης αποστολής εποπτείας μετά το πρόγραμμα στην Κύπρο.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παρουσιάσει τα κύρια συμπεράσματα από την ενδιάμεση αποστολή σχετικά με την ευρωζώνη δυνάμει του άρθρου IV. Το Eurogroup θα συνεχίσει, σε διευρυμένη σύνθεση, τη συζήτηση για την πορεία των εν εξελίξει εργασιών σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης, ενόψει της συνόδου κορυφής του ευρώ της 14ης Δεκεμβρίου. Ο Επίτροπος κ. Μοσκοβισί θα συμμετάσχει στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση.

Στην αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN την Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν, εκ νέου, ο Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Μοσκοβισί. Οι υπουργοί θα συζητήσουν το τελικό συμβιβαστικό κείμενο της φορολόγησης των ψηφιακών υπηρεσιών, το οποίο πρότεινε η Επιτροπή τον Μάρτιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για να αντιμετωπιστούν τα κενά στη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Σε συνέχεια της συζήτησης του Eurogroup για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης την προηγουμένη, οι υπουργοί θα εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν το αποτέλεσμα των άτυπων τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με τα βασικά μέτρα μείωσης του κινδύνου της δέσμης μέτρων για τις τράπεζες.

Κατόπιν, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα πλέον πρόσφατα, ενθαρρυντικά στοιχεία σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση όλων των πρωτοβουλιών που ανατέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου του Ιουλίου 2017 για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ. Μετά τη δημοσίευση της Ανακοίνωσής της την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή θα ανανεώσει επίσης την έκκλησή της για εντατικότερη πολιτική δέσμευση όσον αφορά τα βασικά δομικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών τον επόμενο Μάιο. Το Συμβούλιο πρόκειται να εγκρίνει συμπεράσματα στα οποία καθορίζεται σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο θα παρουσιάσει ορισμένες βραχυπρόθεσμες δράσεις. Τέλος, οι υπουργοί θα κληθούν να εγκρίνουν επίσημα, χωρίς συζήτηση, νέους κανόνες για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ. Μετά τη συνεδρίαση θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου με τον Αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόβσκις.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close