ΑυτοδιοίκησηΕργασιακάΚεντρικήΜακεδονία

Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν 200 θέσεις εργασίας στο Δήμο – Η προκήρυξη

Οι κατεπείγουσες ανάγκες για «ένεση» προσωπικού στην καθαριότητα για το Δήμο Θεσσαλονίκης θα καλυφθούν – έστω προσωρινά – μέσω ΑΣΕΠ καθώς ο κεντρικός δήμος θα ενισχυθεί για την περίοδο δύο μηνών με 200 επιπλέον εργαζομένους. Οι νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σήμερα Τρίτη (18/12) και οι αιτήσεις τρέχουν μέχρι και 28 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αρ. 137457/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΠΜΩΡ5-ΒΩΨ) ΣΟΧ 8/2018 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχιακών αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 18-12-2018 έως και 28-12-2018, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας. Βλαχιώτη Βασιλικής. Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317139, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317137.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close