Ανακοίνωση συνδυασμού “Συνεργασία πολιτών” δήμου Πολυγύρου

    Ανακοίνωση συνδυασμού “Συνεργασία πολιτών” δήμου Πολυγύρου με τον υποψήφιο δήμαρχο Δημήτρη Κυργιαφίνη.