Δήμος ΑριστοτέληΧαλκιδική

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και Περιβάλλοντος Χώρου στη Δ.Κ. Ιερισσού

Αξιολογήθηκε θετικά (στην πρώτη δεκαπεντάδα μεταξύ πενήντα οκτώ Πράξεων), εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο με τίτλο:  Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και Περιβάλλοντος Χώρου στη Δ.Κ. Ιερισσού με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5028732. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι: 1.081.550 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με επεμβάσεις τόσο στο κέλυφος, όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέους υψηλής απόδοσης, της κατασκευή θερμοπρόσοψης, την κατασκευή νέου συστήματος ψύξης-θέρμανσης της κεντρικής αίθουσας και την αντικατάσταση του παλαιού ενεργοβόρου συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων, την αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού. Επίσης, προβλέπονται  δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως π.χ. εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης.

Με τις παρεμβάσεις αυτές επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του κτηρίου κατά τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό ενεργειακής απόδοσης (από κατηγορία Ζ σε κατηγορία Β) και η εξοικονόμηση ποσοστού πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερο του 65%.

Το έργο αποτελεί τμήμα του ολοκληρωμένου μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2020 Δήμου Αριστοτέλη (225/2016 ΑΔΣ) και του Σχεδίου Ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Δήμου Αριστοτέλη (156/2018 ΑΔΣ), που εκπονήθηκε σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Περιβαλλοντική νομοθεσία (Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τις νέες προτάσεις αθλητικών υποδομών που έχουν ήδη κατατεθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αξιολογήθηκαν θετικά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αναμένεται να ενταχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, βάζουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού σε σειρά Κοινοτήτων του Δήμου. Συγκεκριμένα, τα έργα αυτά αφορούν την αποπεράτωση- αναβάθμιση των βοηθητικών γηπέδων μπάσκετ-βόλεϊ και τένις στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα, καθώς και τη δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση «Λόγγος» της Μεγάλης Παναγίας.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, που υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της απέναντι στους δημότες, συνεχίζει την προσπάθεια για την εξασφάλιση χρηματοδότησης σε δράσεις και έργα που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Κοινοτήτων του Δήμου, ανάλογα με τα ιδιαίτερα προγραμματικά χαρακτηριστικά τους.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη

Σχετικά άρθρα

Back to top button