Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Αριστοτέλη

    Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Αριστοτέλη – Αίτηση έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

    Ενημερωθείτε από το πλησιέστερο Δημοτικό Κατάστημα:
    Ιερισσού: 2377 3 50015
    Αρναίας: 2372 3 50122
    Παναγίας: 2372 3 50202