Κόσμος

Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης

Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης (World Accreditation Day), με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης.

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 2019

Στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διαπίστευσης για το 2019, υπογραμμίζεται η προστιθέμενη αξία της διαπίστευσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην διακίνηση και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα με έγκαιρο, οικονομικά αποδοτικό και ποιοτικό τρόπο.

Η διαπίστευση και, μαζί με αυτήν άλλα εργαλεία υποδομής ποιότητας, όπως τα πρότυπα, η μετρολογία και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τη διασφάλιση της ποιότητας τόσο των τελικών προϊόντων όσο και των υπηρεσιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται στην αγορά και χρησιμοποιούνται. Από τα εργαστήρια που ελέγχουν π.χ την ασφάλεια των παιχνιδιών και την καταλληλότητα των τροφίμων, την επιθεώρηση των διαδικασιών παρασκευής, την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας, η διαπίστευση προσθέτει αξία στις εφοδιαστικές αλυσίδες υποστηρίζοντας το ευρύ φάσμα των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών.

Οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες που διασχίζουν τα διεθνή σύνορα είναι σημαντικοί δικαιούχοι του παγκόσμιου χαρακτήρα της διαπίστευσης. Το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) και η Διεθνής Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) διαχειρίζονται τη διαπίστευση βάσει διεθνώς ανεπτυγμένων όσο και αποδεκτών προτύπων. Συνεπώς τα εργαστήρια, οι φορείς ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα τα χρησιμοποιούν με την σειρά τους για την αξιολόγηση δειγμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων διαχείρισης και προσώπων.

Με το καθιερωμένο αυτό σύστημα παγκόσμιας διαπίστευσης, παρέχεται εμπιστοσύνη σε κάθε σκέλος των αλυσίδων εφοδιασμού, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να παραδώσουν προϊόντα και υπηρεσίες που, κυρίως, μπορούν να εμπιστεύονται οι καταναλωτές. Το σύστημα διαπίστευσης εκτιμάται ότι καλύπτει οικονομίες που αντιπροσωπεύουν το 96% του παγκόσμιου ΑΕΠ (Πηγή: Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ) και συμβάλλει στη διασφάλιση της συνεκτικότητας του έργου των οργανισμών διαπίστευσης ανά την υφήλιο.

Η αποδοχή της διαπίστευσης τόσο από τους πανευρωπαϊκούς φορείς όσο και από τους εγχώριους ρυθμιστικούς φορείς βοηθά επίσης τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους στο πλαίσιο των συμφωνιών των εμπορικών συναλλαγών. Το παράδειγμα αυτό καταδεικνύει έναν από τους βασικούς στόχους της διαπίστευσης για την υποστήριξη του εμπορίου.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close