Δήμος ΣιθωνίαςΕργασιακάΧαλκιδική

Δήμος Σιθωνίας – Προσκόμιση Δικαιολογητικών προς Διορισμό

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1052 & 1054/10.06.2019 (Τεύχος Γ’) τα Οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ-2018, κατά τα οποία εμφανίζεστε ως επιτυχών/ούσα. Κατόπιν τούτου και εφόσον επιθυμείτε τον διορισμό σας, θα πρέπει να καταθέσετε άμεσα στην Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού, τα παρακάτω στοιχεία:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί της αποδοχής του διορισμού σας, θεωρημένη με γνήσιο Υπογραφής.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/21986 για πολυθεσία.
3. Πλήρες αντίγραφο δελτίου Ποινικού Μητρώου.
4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Ά
5. Πιστοποιητικό περί μη φυγοδικίας και περί μη φυγοποινίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
6. Πιστοποιητικό Υγείας Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. 3828/2007 για καταλληλότητα Πρόσληψης στο Δημόσιο (Καρδιόλογο, Ακτινολόγο-Ακτινογραφία Θώρακος, Ψυχολόγο, Ψυχίατρο και Παθολόγο)
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης – Πολυτεκνίας ΑΣΠΕ
8. Τίτλους τυπικών προσόντων της θέσης (Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου, Πτυχίο, Άδεια, Πιστοποιητικό Επιτροπής ΑΜΕΑ)
9. Φωτοτυπία ταυτότητας, Εκκαθαριστικού σημειώματος, Απόδοση ΑΜΑ ΙΚΑ, Απόδοση ΑΜΚΑ, Βιβλιάριο Τραπεζικού Λογαριασμού.

Τηλ: 2375350117 (Δημαράς Δήμος)
Τηλ: 2375350118 (Βατιάνης Κωνσταντίνος)
Email: dimosdimaras@hotmail.com
Φαξ: 2375023244

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close