Ελλάδα

Παράταση για την καταχώρηση των διακριτικών τίτλων των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερίσματος

Σύμφωνα με την παρ. 4 του έβδομου άρθρου της από 27/06/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού Δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ106 Ά/27-06-2019), δόθηκε παράταση για την καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων έως την 31-12-2019.

Επομένως η παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4582/2018(ΦΕΚ208Ά) τροποποιείται ως ακολούθως: Κάθε επιχείρηση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31/12/2019 (από 31.05.2019 όπως αρχικά όριζε).

Διαβάστε εδώ τον αντίστοιχο Νόμο.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close