ΚεντρικήΜακεδονίαΧαλκιδική

Πρόσκληση ωφελουμένων για συμμετοχή σε πρόγραμμα ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων της ΠΚΜ

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 από επιστημονικά στελέχη με μακρά εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. Σκοπός του Κέντρου είναι η στήριξη της οικογένειας μέσω της παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, η στήριξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, η ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΚΜΟΠ υλοποιεί το έργο «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010691.
Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή εστιασμένων παρεμβάσεων με στόχο την άρση των διακρίσεων και την προώθηση ίσων ευκαιριών κοινωνικής ένταξης για τους άστεγους και όσους διαβιούν στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τους ωφελούμενους:
  1. Ενέργειες συμβουλευτικής και δια βίου μάθησης για 160 άστεγους και απόλυτα φτωχούς:
    • Υλοποίηση ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής (ψυχοκοινωνικής) υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων του προγράμματος, από εξειδικευμένα στελέχη.
    • Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων ανά ωφελούμενο με στόχο τη βελτίωση των ατομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, την βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πρόσκληση Επιλογής Ωφελούμενων Χαλκιδική

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close