Νέος χορηγός στο Κύπελλο Χαλκιδικής: ”Alex Men’s Hair Club”

    Παράλληλα με την ονομασία του κυπέλλου Χαλκιδικής θα υπάρχει και αυτό της παραπάνω επιχείρησης καθώς θα είναι ο νέος μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης.

    Οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία (σ.σ ΕΠΣ Χαλκιδικής και Alex Men’s Hair Club”) και η νέα ονομασία του θεσμού θα είναι ”Κύπελλο Alex Men’s Hair Club”.