Ελλάδα

Ποιοι δε θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας

Αρκετές είναι οι κατηγορίες των πολιτών που δεν θα πληρώσουν τα φετινά τέλη κυκλοφορίας τα οποία ήδη έχουν αναρτηθεί στο Τaxisnet και τα οποία πρέπει να πληρωθούν έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Η πλήρης απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας εκτός των ατόμων με αναπηρία ισχύει και για γονείς ανήλικων ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου.

Εκτός των προαναφερθέντων περιπτώσεων απαλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας θα πάρουν και οι:

1) Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
2) Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
3) Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
4) Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
5) Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
6) Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
7) Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
8) Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού
9) Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close