ΓενικάΧαλκιδική

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου η καταχώρηση Διακριτικών Τίτλων επιχειρήσεων

Πρέπει να γίνει αίτηση στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να προχωρήσουν στην καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων.

Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3419/2005 (Α΄297) και 4441/2016 (Α΄27). Οδηγίες για τον έλεγχο και την καταχώρηση των διακριτικών τίτλων των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στο ΓΕΜΗ:

Για την καταχώρηση του διακριτικού σας τίτλου θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση προέγκρισης διακριτικού τίτλου στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Η Υπηρεσία, αφού ολοκληρώσει την έρευνα στο Μητρώο του ΓΕΜΗ, θα απαντήσει εάν ο διακριτικός τίτλος που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος ή όχι.

Για την δήλωση διακριτικού τίτλου σε υποκατάστημα θα πρέπει οι αιτούντες να προσκομισουν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έναρξη του υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που λάβουν αρνητική απάντηση θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προέγκρισης για διαφορετικό Διακριτικό Τίτλο ακολουθώντας και πάλι την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω.

Σε περίπτωση θετικής απάντησης τότε:

Α) αν πρόκειται για εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, η καταχώριση του διακριτικού σας τίτλου πραγματοποιείται με την υποβολή της αίτησης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.

Β) αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, τότε η καταχώριση του διακριτικού τίτλου πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης για την καταχώρηση διακριτικού τίτλου στο Γ.Ε.ΜΗ. για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Νόμου 4582/2018, μετά την καταχώρηση του διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ, η υπόχρεη επιχείρηση θα πρέπει εντός 30 ημερών να προσκομίσει τη σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και για να μην επιβληθούν πρόστιμα, παρακαλούμε τις επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων να ολοκληρώσουν την διαδικασία προέγκρισης διακριτικού τίτλου στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ έως 30/11/2019, ώστε να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για τη γνωστοποίηση του διακριτικού τίτλου στη Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού έως 31/12/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, τηλ. 2371024200-2371024300.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close