ΕπιστήμηΟικονομίαΠεριβάλλον

Νέα καταληκτική παράταση για τα αυθαίρετα

Επιπλέον ευκαιρία δίνεται στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατασκευών, με σκοπό την τακτοποίηση πιθανών παραβάσεων των ιδιοκτησιών τους, που υφίστανται πριν την 28η Ιουλίου 2011, με ευνοϊκά πρόστιμα σύμφωνα με την τροποποίηση του Ν.4495/2017 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (Ν.4643/2019_193Α’). Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

  • Ολιγόμηνη παράταση για την τακτοποίηση όλων των αυθαιρέτων μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2020. Ειδικά για τα κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση, καθιστώντας την 30η Ιουνίου καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησής τους. Οι πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες αφορούν σε υπέρβαση τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή καθ’ ύψος πάνω από 20%.
  • Για τα υπόλοιπα ακίνητα με αυθαιρεσίες, μετά το πέρας της 30ης Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα, η οποία και θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Οι ιδιοκτήτες τους δηλαδή, θα μπορούν να τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Ιουνίου με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου του 2025, καταβάλλοντας όμως προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5% για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης.
  • Η τακτοποίηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα της ιδιοκτησίας του, δηλαδή η μη έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ισοδυναμεί με μη τακτοποίηση της αυθαιρεσίας. Επομένως, για την μεταβίβαση του ακινήτου του, προϋπόθεση θα είναι η τακτοποίηση και η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Η άποψη του κ. Λαπαβίτσα Αργύρη, Πολιτικού Μηχανικού της Mechanicus σχετικά με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων :

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθυνθούν στους αρμόδιους μηχανικούς, ώστε να προβούν σε έλεγχο νομιμότητας των ακινήτων τους, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από τον έλεγχο παραβάσεις, να προβούν άμεσα στην τακτοποίηση τους με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η περιουσία των ιδιοκτητών και καθίσταται δυνατή οποιαδήποτε ενέργεια αξιοποίησης της, αποφεύγεται ο κίνδυνος επιβολής αυξημένων προστίμων και κατεδάφισης των ιδιοκτησιών τους σε περίπτωση εντοπισμού των αυθαιρέτων και παρέχονται στην επόμενη γενιά νόμιμες και «νοικοκυρεμένες» ιδιοκτησίες προς εκμετάλλευση.

 

Για την Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Λαπαβίτσας Αργύριος, Πολιτικός Μηχανικός, MSc

  

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close