Γενικά

Mechanicus – Παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας

Η Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Moutaftsis Nikitas and Associates) δημιουργήθηκε το 2010 με πρωταρχικό γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, καλύπτοντας εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες τους τόσο κατά την δημιουργία, όσο και κατά την λειτουργία και ανάπτυξή τους, κτίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες συνεργασίες. Η ανάπτυξη οκτώ (8) διαφορετικών τομέων παροχής υπηρεσιών κομβικής σημασίας, καθιστούν την Mechanicus μοχλό ανάπτυξης για τον Νέο και Υφιστάμενο επαγγελματία.

Η Mechanicus δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή επιλογή και τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών – συνεργατών της, μπορεί να εγγυηθεί την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσίας. Η παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας στον πελάτη είναι το επίκεντρο των υπηρεσιών της, πράγμα το οποίο οδήγησε στην εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015 με το οποίο και πιστοποιήθηκε στις αρχές του 2015 από την Eurocert S.A. με αριθμό πιστοποιητικού 1692/Δ, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να προχωρήσει στην επέκταση των πιστοποιήσεων της στα τέλη του 2016, με τα πρότυπα ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 με αριθμούς πιστοποιητικών 376/Π και 240/Α αντίστοιχα.

Η Mechanicus καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο για τον ιδιωτικό, όσο για το δημόσιο τομέα. Δεσμεύεται ότι οι υπηρεσίες της παρέχονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και τηρεί τους κανόνες της ηθικής και της εμπιστευτικότητας, δημιουργώντας ένα ανθρωποκεντρικό προφίλ, το οποίο δίνει μια νέα ώθηση στο ρόλο της για την επιχείρηση σας.

  • Τομέας Αδειοδοτήσεων
  • Τομέας Πιστοποιήσεων
  • Τομέας Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  • Τομέας Οχημάτων
  • Τομέας Ανάπτυξης & Κατοχύρωσης
  • Τομέας Κατασκευών
  • Τομέας Υγιεινής & Ασφάλειας
  • Τομέας Δημοσίου

 

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close