Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει στους φορείς ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ΑΝΕΜ

  Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), δημιουργήθηκε το 1991 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με σκοπό τη διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Εφαρμογής και Διαχείρισης (EΦΔ) προγραμμάτων και δράσεων πανελλαδικής και διαπεριφερειακής εμβέλειας υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ειδικότερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), είτε αυτόνομα, είτε συμμετέχοντας σε κατάλληλα κοινοπρακτικά σχήματα (π.χ. ΕΦΕΠΕ, ΑΝΕΜ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜ», με εταίρους το ΚΕΠΑ,  τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, την Αναπτυξιακή Κοζάνης ΑΕ (ΑΝΚΟ) και την Ένωση Κεντρικών Επιμελητηρίων Μακεδονίας, σκοπό έχει την υλοποίηση και  διαχείριση του έργου, ως Ενδιάμεσος Φορέας, προγραμμάτων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας .

  Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης / Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας), δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2001 από τη σύμπραξη δύο έμπειρων και καταξιωμένων Φορέων Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Συγκεκριμένα, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας (ΑΝΕΜ).

  Σκοπός του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων επ΄ ωφελεία του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

  Κατά τη χθεσινή ΓΣ των εταίρων της ΑΝΕΜ,  αποφασίστηκε μεταξύ άλλων θεμάτων, και η τροποποίηση του καταστατικού της όσον αφορά την εκλογή των μελών της Διοίκησης ανά τέσσερα χρόνια, αντί των δύο που ήταν μέχρι πρότινος. Επιπλέον ορίστηκαν ως εκπρόσωποι της ΑΝΕΜ, υποψήφιοι για την διοίκηση του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, οι κύριοι Κουφίδης Ιωάννης (πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής) , Καραταγλίδης Χαράλαμπος (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς) και Σαπαλίδης Σάββας (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας).

  Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ακολούθησε συνεδρίαση του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ για ανάδειξη νέας διοικητικής επιτροπής του.

  Στην νέα διοίκηση του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ , επανεκλέχθηκαν ομόφωνα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, στο αξίωμα του προέδρου, ο κος  Φωκίων Θωμάς Αλγιανάκογλου (ΣΕΒΕ) και στη θέση του Αντιπροέδρου, ο κος Κουφίδης Ιωάννης , πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

  Ο κος Κουφίδης, μετά το πέρας των αρχαιρεσιών, ευχαρίστησε τους υπόλοιπους Προέδρους για την επανεκλογή του, γεγονός που επιβεβαιώνει από μέρος τους την αναγνώριση του έργου που υλοποιήθηκε. Καθώς και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του.  Ο κος Κουφίδης, τόνισε ιδιαίτερα, ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την στήριξη και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου και της απασχόλησης.