ΑυτοδιοίκησηΕλλάδα

Μέχρι 1η Απριλίου η υποβολή Σχεδίου Δράσης των Δήμων για τους άστεγους

Εξαιρετικώς επείγον έγγραφο απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας “Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας” προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, με αντικείμενο τα “’έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού”.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαλωτότητα του πληθυσμού που διαβιεί στο δρόμο ή/και συγχρωτίζεται σε δομές αστέγων, ήτοι σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων, Υπνωτήρια και Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας, καθώς και τον συνακόλουθο κίνδυνο ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), είναι κρίσιμη η άμεση λήψη μέτρων προκειμένου: αφενός να στεγαστούν σε ασφαλές περιβάλλον τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο και αφετέρου να αποσυμφορηθούν οι ήδη λειτουργούσες δομές για αστέγους, εφόσον παρουσιάζουν αυξημένη πληρότητα.

Κάθε Δήμος πρέπει άμεσα να καταρτίσει Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις άξονες:

A. Ενίσχυση των μέτρων στις υφιστάμενες δομές αστέγων

Αναφορικά με την λειτουργία των υφιστάμενων δομών παροχής υπηρεσιών σε αστέγους απαιτείται μέριμνα για τα κάτωθι:

– Λήψη ενισχυμένων μέτρων υγιεινής και μέριμνα απολύμανσης σε Υπνωτήρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων.

– Αυστηρή σύσταση στους διαμένοντες σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων για την παραμονή τους εντός της δομής.

– Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19.

– Συμβουλευτική για τους χρήστες όλων των υπηρεσιών.

– Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές μάσκες).

– Διάθεση υγειονομικού προσωπικού για τον εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων.

– Διακριτοί χώροι διαμονής σε περίπτωση διάγνωσης κρούσματος, ώστε να είναι εφικτός ο διαχωρισμός των ασθενών που είναι θετικοί στον ιό από αυτούς που είναι απαλλαγμένοι.

B. Ορισμός χώρων / ξενοδοχείων / κτιρίων για ασφαλή στέγαση αστέγων

Προτείνεται η αξιοποίηση διάφορων κατάλληλων χώρων προκειμένου να παρασχεθεί στέγαση σε αστέγους. Προς τούτο, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξενοδοχεία των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί και για τα οποία θα υπάρξει ρητή πρόβλεψη τις ερχόμενες ημέρες, σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργίας τους ειδικά για τον σκοπό αυτό. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε οι ορισθέντες ως καταφύγια ψύχους χώροι (σύμφωνα με το από Δ13 οικ.58724/1266/13-12-19 έγγραφοτης Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων προς όλους τους Δήμους της χώρας με θέμα «Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα») είτε άλλα διαθέσιμα, στη γεωγραφική έκταση του Δήμου, κτίρια.

Για τη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλιστούν:

– Η συνεργασία με Φορείς που θα παράσχουν τις υπηρεσίες και το προσωπικό (σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν αποκλειστικά από τον Δήμο).

– Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές μάσκες).

– Η παροχή ειδών υγιεινής στους ωφελούμενους, καθώς και έτοιμων γευμάτων.

– Η ύπαρξη αντισηπτικών υγρών στους κοινόχρηστους χώρους.

– Η αναγκαία τακτική απολύμανση όλων των χώρων και επιφανειών.

– Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19.

– Ο εντοπισμός ύποπτων κρουσμάτων και η συνακόλουθη ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

– Διακριτός χώρος διαμονής για κάθε ωφελούμενο (μονόκλινο δωμάτιο στην περίπτωση του ξενοδοχείου).

– Μέριμνα για τη μεταφορά στη δομή και τη διεξαγωγή των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων το συντομότερο δυνατό.

– Υπηρεσίες φύλαξης.

Γ. Παροχή υπηρεσιών στο δρόμο (streetwork)

Για την υλοποίηση του ανωτέρω εγχειρήματος είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών στο δρόμο (streetwork). Επιπροσθέτως, σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας εκ μέρους των ωφελούμενων για την προσωρινή στέγαση τους, είναι κρίσιμη η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στο δρόμο. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλιστούν:

– Η διανομή κιτ υγιεινής και ετοίμων γευμάτων για την αποφυγή συνωστισμού στα συσσίτια.

– Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19.

– Ο εντοπισμός πιθανών ύποπτων κρουσμάτων και ενημέρωσης του ΕΟΔΥ.

– Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές μάσκες).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Δήμοι θα κληθούν ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες τους (Παράρτημα Α του εγγράφου), να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας Σχέδιο Δράσης (Παράρτημα B εγγράφου) σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και εκτιμώμενο προϋπολογισμό υλοποίησης, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020 και ώρα 14:00.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close