Σκέψεις για τριπλασιασμό των προστίμων

    Η αυστηρή τήρηση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας αποτελεί για τους κυβερνώντες αλλά πολύ περισσότερο για τους γιατρούς που μάχονται καθημερινά με τον κορωνοϊό απόλυτη ανάγκη.

    Η εφαρμογή τους μέχρι στιγμής όπως λένε και οι ίδιοι έχει συμβάλλει καταλυτικά στο να μην… ξεφύγει ο αριθμός των νεκρών και των νέων κρουσμάτων.

    Απαντες ωστόσο κάνουν λόγο για τη συνέχιση αυτών-άλλωστε το μέτρο παρατάθηκε χρονικά μέχρι τις 27 Απριλίου- προκειμένου να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η εξάπλωση του ιού.

    Στις σκέψεις των στελεχών της κυβέρνησης είναι μέχρι και ο τριπλασιασμός των προστίμων σε περίπτωση παράβασης του μέτρου της άσκοπης κυκλοφορίας.

    Θυμίζεται ότι το πρόστιμο το οποίο βεβαιώνεται στους παραβάτες είναι της τάξεως των 150 ευρώ.