Δήμος ΠολυγύρουΧαλκιδική

Δήμος Πολυγύρου: Πρόσληψη προσωπικού

Στην δράση ''Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής''

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ”Αριστοτέλης” ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής” (Περίοδος 2019-2020).

Υποβολή αιτήσεων από 24-04-2020 έως και 04-05-2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2371350731 και 2371023086

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού 4μηνης διάρκειας

Ανάρτηση της με αριθ.πρωτ.Φ5γ/4692/15.04.2020 Ανακοίνωσης του Δημάρχου Πολυγύρου για υποβολή αίτησης κ.λ.π. δικαιολογητικών για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. τετράμηνης διάρκειας, στα πλαίσια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64/14.03.2020/τ.Α’, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close