Δήμος Κασσάνδρας: Στήριξη των σχολείων με Η/Υ από Σεπτέμβριο

    Το κοινό Πρόγραμμα του Δήμου Κασσάνδρας, των 2 Σχολικών Επιτροπών και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για δανεισμό υπολογιστών και laptop σε μαθητές της Α/Βαθμιας και Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων της Κασσάνδρας, ολοκληρώθηκε επιτυχώς κατά την πρώτη του φάση.

    Η Δημοτική Διοίκηση βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνεχίσει το πρόγραμμα με ιδίους πόρους και από το Σεπτέμβριο με επιπλέον υλικό εάν χρειαστεί η κάλυψη περισσοτέρων αναγκών, βοηθώντας έτσι στην υλοποίηση της εξ’αποστάσεως διδασκαλίας που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου μάθησης λόγω της πανδημίας του Covid-19.