Επιμελητήριο: Παρέμβαση για αναστολή παλιότερων ποινών στην εστίαση

  Αναλυτικά, η παρέμβαση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής:

  Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

  Οι πρωτόγνωρες συνθήκες, που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19, στις συνθήκες
  λειτουργίας ανθρώπων και επιχειρήσεων και όσες προσπάθειες να καταβάλλει κάποιος δεν μπορεί να
  προβλέψει και να αντιμετωπίσει, συνολικά, τα δε επιμέρους προβλήματα, που αναφύονται κάθε μέρα
  και απαιτούν άμεση και έκτακτη παρέμβαση, είναι πολλά και απρόβλεπτα.

  Ένα από αυτά που προέκυψε τις τελευταίες μέρες και αφορά πολλές τουριστικές επιχειρήσεις του
  Νομού μας και όχι μόνο, που λειτουργούν τουριστικά καταστήματα ειδικά υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  είναι, ότι σε βάρος πολλών εξ’αυτών είχαν επιβληθεί σε παρελθόντα έτη, οι διοικητικές κυρώσεις
  αναστολής λειτουργίας τους επί δεκαήμερο (10μερο), για παραβάσεις σχετικές και κυρίως με την
  λειτουργία των μουσικών οργάνων τους.

  Οι παραπάνω κυρώσεις είχαν ανασταλεί νόμιμα μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων, με
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Αποφάσεις των αρμοδίων Δικαστηρίων.

  Σήμερα, όμως, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και
  άλλων γνωστών προβλημάτων γραφειοκρατίας της διοίκησης, κοινοποιούνται οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ
  Αποφάσεις των Δικαστηρίων, επί των προσφυγών των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών, πολλές εκ
  των οποίων είναι απορριπτικές, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιβεβλημένη η προσωρινή σφράγιση
  της επιχείρησης, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

  Είναι θεωρούμε εύκολα αντιληπτό, ότι τυχόν προσωρινή σφράγιση για φέτος, της εποχιακά
  λειτουργούσας τουριστικής επιχείρησης, είναι ένας επιπλέον λόγος που καθιστά άνευ αντικειμένου την

  έναρξη και λειτουργία της, με ότι αρνητικό σημαίνει αυτό για την οικονομία και την απασχόληση στην
  χώρα.

  Εν όψει λοιπόν των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν και συνεχίζουν να επικρατούν, λόγω
  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και της προσπάθειας που καταβάλλει η Κυβέρνηση για την
  επανεκκίνηση του τουρισμού, που συνεισφέρει καθοριστικά στο εισόδημα των κατοίκων και του Νομού
  μας, θεωρούμε ότι απαιτείται ΑΜΕΣΗ νομοθετική παρέμβαση, ώστε να ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ, μόνο για την
  φετινή τουριστική περίοδο, η άμεση εκτέλεση των παραπάνω Αποφάσεων.

  Αναφερόμαστε πάντοτε για Αποφάσεις, που αφορούν διοικητικές κυρώσεις, για παραβάσεις
  ήσσονος σημασίας (μουσικά όργανα κ.λ.π.) και σε καμιά περίπτωση δεν αφορούν ζητήματα ασφάλειας
  και υγιεινής του κοινού.

  Άλλωστε μέχρι σήμερα έχουν ανασταλεί με νομοθετικές παρεμβάσεις η εκτέλεση πολλών
  Αποφάσεων των Δικαστηρίων, που αφορούν ιδιωτικές ή διοικητικές διαφορές.

  Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας.