Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα δημιουργούνται πράσινα σημεία

  Στη δημιουργία Πράσινων Σημείων στους 38 Δήμους της
  Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά η Περιφέρεια, με τη
  χρηματοδότησή τους μέσω ευρωπαϊκών πόρων, μετά την υπογραφή
  της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής
  Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
  Τα Πράσινα Σημεία είναι βασικός πυλώνας της νέας πολιτικής για τα
  απορρίμματα, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
  και είναι η βάση για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της
  ανακύκλωσης.
  «Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στο περιβάλλον και ένα
  κρίσιμο βήμα στην επίλυση του μείζονος ζητήματος της διαχείρισης των
  απορριμμάτων, με σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο. Προτρέπουμε όλους τους
  Δήμους να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας και στην υποχρέωσή τους
  να δημιουργήσουν Πράσινα Σημεία, ώστε να διαφυλάξουν και να
  προστατεύσουν το περιβάλλον, έχοντας ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά
  ανταποδοτικά οφέλη. Επίσης, με τις συγκεκριμένες υποδομές θωρακίζουμε
  τη δημόσια υγεία και βελτιώνουμε σημαντικά την ποιότητα ζωής και την
  καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Τα Πράσινα Σημεία είναι επένδυση
  σε μια καλύτερη ζωή στον τόπο μας για όλους τους πολίτες», επισήμανε ο
  κ. Τζιτζικώστας.
  Τα Πράσινα Σημεία θα συμβάλλουν στην πρόληψη της
  παραγωγής αποβλήτων και στην προετοιμασία προς
  επαναχρησιμοποίηση, χωριστική συλλογή και ανακύκλωσή τους,
  συμπεριλαμβανομένης και της κομποστοποίησης.
  Κάθε Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος
  χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από
  κάθε Δήμο ξεχωριστά, ώστε οι δημότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα
  υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό,
  ύφασμα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό
  (ρουχισμός, έπιπλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός),
  προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για
  επαναχρησιμοποίηση.