ΕλλάδαΕνημέρωσηΚοινωνία

ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ, ΠΟΙΑ Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εντός του μήνα Μαΐου και εν μέσω της κατάστασης που βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας που προκλήθηκε από τον ιό SARS CoV-2, δημοσιεύθηκε ο νέος περιβαλλοντικός νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α΄/7-5-20), ο οποίος αφορά τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο νέος νόμος φέρνει σημαντικές αλλαγές σε πληθώρα τομέων δραστηριότητας, με τις σημαντικότερες εκ των οποίων να συνοψίζονται στα εξής:

  • Για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτούμενη είναι πλέον η διευθέτηση της σύννομης διάθεσης των παραγόμενων από το έργο μπαζών.

Υποχρεωτική είναι πλέον η σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που προκύπτουν από έργα υποδομής, πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας αυτών. Η σύμβαση κατατίθεται για την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας του έργου, εξασφαλίζοντας έτσι πως ο ιδιοκτήτης αυτών θα τα μεταφέρει προς κατάλληλο χώρο απόθεσης (μονάδα ανακύκλωσης).

  • Επιταχύνεται και απλοποιείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ενώ πλέον πιστοποιημένοι ιδιώτες αξιολογητές συμμετέχουν σ’ αυτή.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, μειώνεται κατά πολύ ο απαιτούμενος χρόνος για την περιβαλλοντική αδειδοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α’ (έργα που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύμφωνα με το Ν. 4014/2011), ενώ πιστοποιημένοι αξιολογητές θα εμπλέκονται πλέον στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

  • Καταργείται η άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων.

Η άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων είναι πλέον απαραίτητη μόνο για τα επικίνδυνα απόβλητα. Για τα μη επικίνδυνα συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωσης εγγραφής και τήρησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), καθώς και θεσπίζεται η υποχρέωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και περιβάλλοντος.

  • Αντικαθίσταται η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Θεσπίζονται κίνητρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων, ενώ η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι πλέον απαραίτητη για κάθε νέο κτίριο, σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης παλαιών, κατά την πώληση και μίσθωση κτιρίου καθώς και για κτίρια δημοσίας χρήσης >250τ.μ.

  • Θεσπίζεται νέο καθεστώς για την άσκηση δραστηριοτήτων εντός προστατευόμενων περιοχών, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης των περιοχών αυτών.

Το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών της χώρας θα χωρισθεί σε 4 ζώνες προστασίας, σε καθεμιά εκ των οποίων θα μπορούν να ασκούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες υπό συγκεκριμένους όρους. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποτελεί τον νέο φορέα διαχείρισης των περιοχών αυτών.

  • Ρυθμίζεται το ζήτημα των σε εκκρεμότητα χιλιάδων αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών και των οικιστικών πυκνώσεων.

Με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των κατατεθειμένων αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών της Ελλάδας, αυξάνονται οι επιτροπές αντιρρήσεων και συνδέεται η αμοιβή τους με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

  • Αλλαγές στην εγκατάσταση και τον τρόπο αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τροποποιείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ΑΠΕ, παρατείνεται η ισχύς αδειών και προθεσμιών για την εκτέλεση έργων καθώς επίσης και ρυθμίζονται λοιπά θέματα όπως η εγκατάσταση ΑΠΕ πλησίον ρεμάτων, εντός περιοχών Natura 2000 κ.λπ.

Εκτός των ανωτέρω, αλλαγές επέρχονται και σε λοιπά φλέγοντα για την ελληνική πραγματικότητα ζητήματα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά, η χρηματοδότηση για την κατάργηση του συστήματος των βόθρων και η προώθηση της δημιουργίας συστημάτων αποχέτευσης, η θέσπιση νέου ενιαίου τέλους στις πλαστικές σακούλες από 1/1/2021 κ.λπ.

Οι καταρτισμένοι Μηχανικοί της MECHANICUS με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, βρίσκονται κοντά σας για την παροχή τεχνικών και λοιπών συμβουλών και διευκρινήσεων.

 

Για τη Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Νικολάου Ευαγγελία

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, MSc

 

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close