Ασ. Ζωγράφος: «Ξεκινά το φράγμα του Χαβρία»

  Αναλυτικά, όσα αναφέρει σε δημοσίευση του στο διαδίκτυο:
  ”Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 675/2020 απόφαση, του Υπουργείου Υποδομών, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού( με τη διαδικασία των Σ.Δ.Ι.Τ ) για το έργο « Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων». Η διαδικασία του όλου διαγωνισμού ανετέθη στη διεύθυνση έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λημμάτων (Δ 18) της Γενικής Διεύθυνσης υδραυλικών, λιμενικών και κτιριακών υποδομών. Αναμένεται άμεσα ο ορισμός ημερομηνίας για το σχετικό διαγωνισμό.
  Ένας αγώνας χρόνων επιτέλους δικαιώνεται, για όλους εμάς που στηρίξαμε την όλη προσπάθεια. Προβλέπεται ,με την υλοποίηση αυτού του έργου, να εξασφαλιστεί επαρκή και καλής ποιότητος νερό έτσι, ώστε η περιοχή να είναι αυτάρκης καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, ενώ παράλληλα θα εμπλουτιστούν τα υπόγεια υδατικά συστήματα με εξαιρετικής ποιότητος νερό και θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της υφαλμύρωσης, λόγω της υπεράντλησης των υδάτων.
  Τέλος με το ποσό των 3.300.000 ευρώ ,που εξασφαλίσαμε πρόσφατα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη σχετική μελέτη των αρδευτικών δικτύων, που θα εξυπηρετήσουν αρδευτικά την περιοχή της Ορμύλιας κατά προτεραιότητα, με νερό από το Χαβρία και αναμένεται με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω να δημιουργηθούν για τη περιοχή μας νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω ανάπτυξη του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου της περιοχής.
  Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί τόσο εγώ, όσο και ο Δήμος Πολυγύρου, συμβάλλαμε τα μέγιστα για να φθάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό.
  Συνεχίζουμε”