Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις

    Μια ακόμα ευκαιρία έχουν οι επιχειρήσεις που δεν έκαναν μέχρι σήμερα αιτήσεις για να χορηγηθεί επίδομα 800 ευρώ στους εργαζομένους τους.
    Η τροποποίηση αφορά το επίδομα 800 ευρώ που τέθηκε αρχικά σε ισχύ για το διάστημα που ξεκινούσε στις 17 Μαρτίου 2020 και είχε διάρκεια 45 ημερών -δηλαδή 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.
    Με νέα ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 3 και προστέθηκε η φράση ότι ο εργοδότης «δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020».