Κοπή δένδρων και κλαδιών στα Σανά

    Κοπή δένδρων και κλαδιών πραγματοποιήθηκε στα Σανά.
    Οι εργασίες έγιναν από τον δήμο Πολυγύρου και υπό την παρουσία και επίβλεψη του αντιδημάρχου Πολυγύρου Δημήτριου Ζαγγίλα.