Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΧαλκιδική

Ασφαλτόστρωση στη Νέα Τρίγλια

Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Νέας Τρίγλιας στο πλαίσιο του έργου "Εσωτερική Οδοποιία τμημάτων οδών Δ.Ε. Ν. Τρίγλιας''

Στα πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τμημάτων Οδών Δ.Ε. Τρίγλιας», πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του ασφαλτικού τάπητα στη δημοτική οδό έμπροσθεν του Τμήματος Τροχαίας -σε όλο το μήκος της οδού περίπου 970m).

Πιο συγκεκριμένα, αποξηλώθηκε ο κατεστραμμένος ασφαλτικός τάπητας, έγινε η προσαρμογή των κρασπεδορείθρων και τοποθετήθηκε νέος ασφαλτικός τάπητας με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ροή των όμβριων υδάτων και η προσαρμογή στις κάθετες οδούς.

Ο συγκεκριμένος δρόμος ο οποίος είναι κεντρικός και οδηγεί προς την Παραλία Νέας Τρίγλιας ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής καθώς εξυπηρετεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σχετικά άρθρα

Back to top button