Δεν είναι στη Φούρκα το ξενοδοχείο καραντίνας, αλλά παραμένει στην Κασσάνδρα

    Δεν είναι στη Φούρκα το ξενοδοχείο καραντίνας, καθώς δεν έγινε αυτό της περιοχής με τα 80 δωμάτια.
    Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική σκέψη δεν μετουσιώθηκε σε πράξη.
    Παρόλα αυτά, το ξενοδοχείο καραντίνας παραμένει στο Δήμο Κασσάνδρας και αποτελείται από 50 δωμάτια.