Πραγματοποιείται ο πίνακας κατάταξης προτάσεων 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα προγράμματος Clld Leader Χαλκιδικής.
Η αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ. ΕΤ. ΧΑ Α.Ε), έπειτα απο την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφύγων της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα τοπικού προγράμματος Clld Leader Χαλκιδικής, την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης( 3.168. 040, 00€ από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 (Αρ. Πρ. 3259/29.06.20) και την την υπ. αριθμ. 32/2.7.20 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD, ανακοίνωσε τον οριστικό πίνακα κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση, τον οποίο μπορείτε να δείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://www.anetxa.gr/…/…/oristikos_pinakas_katatakses_0.pdf