Χαλκιδική

Αναμόρφωση και κατάρτιση δασικών χαρτών

Ξεκινά από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
η διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών σε εφαρμογή της
Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/08-07-2020 (ΦΕΚ Β/2773/2020)
«Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών
προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των
δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α/92/2020).
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στις κατά τόπους
Διευθύνσεις Δασών της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, τα στοιχεία
που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και
της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄289) και οι οποίες εξειδικεύονται στα
άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών με ημερομηνία έναρξης την 22-7-2020 και λήξης 20-8-2020
Οι σχετικές ανακοινώσεις-προσκλήσεις των Διευθύνσεων Δασών είναι αναρτημένες στις
ιστοσελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, του ΥΠΕΝ και του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τμήματα
χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρέχονται στην ιστοσελίδα
www.damt.gov.gr. Ειδικότερα για τη Χαλκιδική τα στοιχεία αναφοράς για τους ενδιαφερόμενους είναι τα εξής: ddas-xal@damt.gov.gr 2371021407 Δασικό Κτίριο Πολυγύρου,ΤΚ 63100 Πολύγυρος

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης
Close
Back to top button