Χαλκιδική

Πυροσβεστική με αφορμή την πυρκαγιά στην Τριστινίκα: «Η καύση δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση διαχείρισης της βιομάζας»

Ανακοίνωση για την υποχρέωση όλων να προστατεύσουν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αναλυτικά: 

”Με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 23-07-2020 στην περιοχή «Τριστινίκα» του Δήμου Σιθωνίας επισημαίνεται ότι η καύση δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση διαχείρισης της βιομάζας και απαγορεύεται ρητά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό πυρκαγιών της Π.Ε. Χαλκιδικής αφορούν σε εμπρησμό από αμέλεια. Παράλληλα θεωρούμε επιβεβλημένη την απομάκρυνση της παραγόμενης βιομάζας από κατοικίες, οικοπεδικούς και λοιπούς χώρους, και προτείνεται η διαχείριση αυτής (π.χ. θρυμματισμός, κομποστοποίηση).

Επισημαίνεται εκ νέου ότι από 11 Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε και ισχύει η υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας», με την οποία ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές και 50 μέτρων από δενδροστοιχίες με δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει προβλέπεται κατ’ ελάχιστο πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ για άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο στους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει προβλέπεται κατ’ ελάχιστο πρόστιμο 200 ευρώ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”.

Σχετικά άρθρα

Back to top button