Δήμος ΑριστοτέληΧαλκιδική

Πρόσληψη φοιτητών ΤΕΙ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη

Εξάμηνη πρακτική άσκηση

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) φοιτητών Τ.Ε.Ι. στα πλαίσια εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020 τις σχετικές αιτήσεις τους.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα ληφθεί υπόψη η χρονολογική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων ως και η συνάφεια της ειδικότητας του ενδιαφερόμενου/ης με την  δραστηριότητα της Υπηρεσίας.

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 23770 41212

E-mail: lim.tam.operations@dimosaristoteli.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close