Δήμος ΑριστοτέληΧαλκιδική

Ισχυρός Αριστοτέλης: Δεν θα συμμετέχουν στο δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο οι σύμβουλοι της παράταξης

Στο αυριανό διά περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ανήκουν στη Δημοτική Παράταξη της μείζονας αντιπολίτευσης ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ δε θα συμμετάσχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Αναλυτικά, οι λόγοι της απόφασης είναι:

– Συμφωνήσαμε να γίνει η εν λόγω συνεδρίαση με τη μέθοδο της διά περιφοράς συνεδρίασης, με τη προϋπόθεση να εξεταστούν ΜΟΝΟ υπηρεσιακά θέματα
– Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τόσο της Προέδρου του ΔΣ κας Ενεχιλίδου Μαρίας, όσο και του Προέδρου της Κοινωφελούς Εταιρείας του Δήμου κου Βασιλείου Βασιλειάδη,
δεν πειστήκαμε για τους λόγους της κατεπείγουσας – εξ’ αποστάσεως εξέτασης κάποιων θεμάτων
– Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα σε έναν δήμο (πχ. αναμόρφωση προϋπολογισμού, διαχείριση αδέσποτων) για να οποία οφείλεται να γίνεται διάλογος και
να συζητούνται αυτά εκτενώς από τους Δημοτικούς Συμβούλους σε διά ζώσης συνεδριάσεις
– Θεωρούμε ότι η σημερινή Διοίκηση του Δήμου αποφεύγει συστηματικά το διάλογο και την γόνιμη κριτική στο έργο της

Η παρούσα επιστολή δε θα δημοσιευθεί, ούτε θα κοινοποιηθεί σε κανένα όργανο ή φορέα για να μη δημιουργήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Είμαστε όμως αποφασισμένοι να μη συναινέσουμε στο μέλλον σε διά περιφοράς συνεδριάσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά και να καταγγείλουμε δημοσίως οποιαδήποτε αντίστοιχη συμπεριφορά.

Λυπόμαστε ειλικρινά που κλείνετε ένα έτος Διοίκησης χωρίς να έχετε ΤΙΠΟΤΑ να δείξετε και χωρίς να θέλετε ΤΙΠΟΤΑ να συζητήσετε.

Παρακαλούμε να χαρακτηρίσετε ως ΑΠΟΝΤΕΣ τους Συμβούλους της Παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κούκος Γεώργιος, Βασιλειάδης Βασίλειος, Μανωλούδα Δήμητρα, Αυγερινός Νικόλαος, Κεφαλάς Νικόλαος, Μήτρου Αικατερίνη, Θαλασσινός Γεώργιος, Τσιάλας Αθανάσιος, Κωτάκης Γεώργιος, Ζαμάνη Μαρία – Ελένη 13. Αντωνίου Αλέξιος, Μαρτυγάκης Νικήτας, Τζιτζιρίκας Αστέριος, Χαϊδευτού Ιφιγένεια, Παπαστεργιανού Μαρία, Γιαννούση Ευγενία, Τσακνής Αργύριος, Γκοντίνος Κωνσταντίνος, Ατζιαμής Ευριπίδης, Χαριστάς Ιωάννης, Παπαγεωργίου Απόστολος, Καραντώνα Ελένη, Γιουβανάκης Χριστόδουλος, Λαμπράκης Γεώργιος, Μουσλής Παναγιώτης, Τζίτζος Αριστείδης

Β. ΔΗΜΑΡΧΟ: ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΒΑΛΙΑΝΟ

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί (δια περιφοράς στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και από τις 14:00 έως τις 14:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α) τις αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 163/29-5-2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το (ΦΕΚ Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020), για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1)Συζήτηση και λήψη εισηγητικής απόφασης σχετικά με πλάτος του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην Κοινότητα Στρατωνίου με σκοπό την έγκριση απότμησης πεζοδρομίου (Εισηγητής Στυλιανός Βαλλιάνος Δήμαρχος)

2)Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών Ως Πολυσύχναστων (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

3)Παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ΄ αριθμ. 23 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

4)Έγκριση αιτήσεων για εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Αρναίας ( Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

5)Έγκριση δύο προωθητικών εκδηλώσεων, απευθυνόμενων σε διαπιστευμένους εκπροσώπους τύπου, οι οποίες αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου τουριστικού προγράμματος του Δήμου Αριστοτέλη (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

6)Διάθεση μέρους πιστώσεων ποσού 12.431,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 (πρώην ΣΑΤΑ), για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

7)Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 250.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Αριστοτέλη (ΣΑΕ 055) (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

8)10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

9)Έγκριση οικονομικής συμμετοχής Δήμου Αριστοτέλη για επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

10)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟΝ 2: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δίκτυα υποδομών ΕΡΓΟ 2.β Αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης Στρατωνίου» (ΑΡ.ΜΕΛ: 8/2019) (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

11)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: «Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη» (Αρ. Μελέτης:41/2018) (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

12)Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 37/2018) (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

13)«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ», υπ’ αριθ. 15/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αριστοτέλη, συνολικού προϋπολογισμού: 48.586,72 ευρώ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

14)«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ», υπ’ αριθ. 16/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αριστοτέλη, συνολικού προϋπολογισμού: 60.915,28 ευρώ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

15)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 37/2018) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ στη ΣΑΕ-571 και προϋπολογισμό 190.000 € με ενάριθμο έργου 2015ΣΕ57100000 (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

16)Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΚ Ν. ΡΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΒΕΛΙΚΙΟΥ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

17)Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 37/2018) (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

18)Παραλαβή μελέτης για το έργο με τίτλο “ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΡΓΑ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ (ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ” (αρ. μελέτης 22/2020) (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

19)Παράταση συνολικής προθεσμίας έργου «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και αποκατάσταση κατολισθαινόντων πρανών οδού πρόσβασης οικισμού Βαρβάρας» (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

20)Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: Κατασκευή τμήματος δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Στρατωνίου, περιοχή Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και κτιρίου ΟΑΕΔ (Αριθ. Μελ. 40/2018 (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

21)2η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Αριθ. Μελ. 7/2019) (Αριθ. Μελ. 8/2019) (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

22)Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δίκτυα υποδομών ΕΡΓΟ 2.β Αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης Στρατωνίου» (Αριθ. Μελ. 8/2019) (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

23)Συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΚ Ν. ΡΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΤΚ ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΒΕΛΕΚΙΟΥ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)

24)Γνωμοδότηση επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης δραστηριότητας: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2006324228) ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» (Εισηγητής Παναγιώτης Μουσλής Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αριστοτέλη)

Κοινοποίηση:
1.- Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Αριστοτέλη
2.- Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου.
Εσωτερική Διανομή:
1.- Γραφείο Δημάρχου
2.- Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Γ. Ενεχηλίδου

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close