Χαλκιδική

Αίτημα σύγκλισης επιτροπών στη Βουλή από τον Απ. Πάνα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Σε Αίτημα Σύγκλισης Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.Τασούλα προχώρησε ο Βουλευτής Χαλκιδικής Απ.Πάνας
μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής με θέμα : «Ολοκληρωμένος
σχεδιασμός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» που αφορά
τη Χαλκιδική αλλά και την Επικράτεια συνολικά.

Στο σχετικό αίτημα τονίζεται η επιτακτική ανάγκη συνολικής ενίσχυσης της Επικράτειας μέσω
των διαθέσιμων πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλληλεγγύης κ.α. τα οποία πρέπει να συνδυασθούν και να αξιοποιηθούν στη βάση ενός
ενιαίου ολοκληρωμένου σχεδιασμού, που θα αφορά την αποκατάσταση των υποδομών, τη
στήριξη και παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις και αγρότες, την επιδότηση θέσεων εργασίας
και εν τέλει το σοβαρό σχεδιασμό των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.

Ο κ.Πάνας δήλωσε σχετικά : «Έπειτα από τα επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα στον τόπο
μας που προκάλεσαν ποικίλες καταστροφές και απώλειες στις τοπικές μας κοινωνίες είναι
ξεκάθαρο, πως και η Χαλκιδική έχει ανάγκη για άμεσο, σοβαρό, συνολικό σχεδιασμό και
αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Για το λόγο αυτό χρησιμοποίησα όλα τα θεσμικά μέσα,
προκειμένου η Πολιτεία να αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των
ακραίων καιρικών φαινομένων και των διαρκώς μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών
στη χώρα μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής που επιτείνουν το πρόβλημα και αποτελούν απειλή
για την κοινωνία και την οικονομία συνολικά»

Το ακριβές κείμενο της παρέμβασης έχει ως εξής:

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Προς:
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κ. Τασούλα
Κοιν.:
Τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κ. Γ. Βλάχο

Τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Σ. Καλογιάννη

Θέμα: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων
Κύριε Πρόεδρε,
Οι «βιβλικές» καταστροφές που προκλήθηκαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας,
σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδίως δε το πλήθος των ανθρώπινων απωλειών και η
έκταση των ζημιών, προκαλούν βαρύ πλήγμα στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στο
σύνολο της οργανωμένης Πολιτείας. Η κακοκαιρία βρήκε τις πληγείσες περιοχές
ανοχύρωτες και για άλλη μια φορά την Πολιτεία ανέτοιμη να ανταποκριθεί. Η
ένταση και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και οι διαρκώς
μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, λόγω της κλιματικής αλλαγής,
επιτείνουν το πρόβλημα και του προσδίδουν χαρακτήρα διαρκούς απειλής για την
κοινωνία και την οικονομία μας.

Τα μέτρα που έχουν μέχρι σήμερα ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση, δεν αρκούν,
καθώς ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιδοματική στήριξη και προσωρινή ανακούφιση
των πληγέντων και των τοπικών κοινωνιών. Το πραγματικό ζητούμενο, παράλληλα
με την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των περιοχών και
των ανθρώπων που επλήγησαν, παραμένει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ευρείας
κλίμακας τεχνικών έργων και έργων υποδομής που θα προλάβουν και θα
αποτρέψουν την επανάληψη ανάλογων φαινομένων στο μέλλον.

Οι διαθέσιμοι πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης κ.α. πρέπει να συνδυασθούν και να αξιοποιηθούν
στη βάση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου σχεδιασμού, που θα αφορά στην
αποκατάσταση των υποδομών, τη στήριξη και παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις
και αγρότες, την επιδότηση θέσεων εργασίας και εν τέλει το σοβαρό σχεδιασμό των
αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Απαιτείται άμεσος σοβαρός σχεδιασμός και
αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε τη διαρκή και
επίμονη πίεση και τον αποτελεσματικό έλεγχο στην Κυβέρνηση έως ότου να δοθούν
ουσιαστικές λύσεις για τις αναγκαίες παρεμβάσεις, τόσο σε κατασταλτικό όσο –
ιδίως- σε προληπτικό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό, ζητούμε την άμεση σύγκληση κοινής συνεδρίασης των Διαρκών
Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου, ώστε με την παρουσία των
αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Υποδομών και
Αγροτικής Πολιτικής, να συζητηθεί το όλο ζήτημα, στις αληθείς του διαστάσεις και
με όλες τις παραπάνω, προς την κατεύθυνση χάραξης και υλοποίησης ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρικών
φαινομένων.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close