Βιθυνία: Εσπερινή λειτουργία στη μνήμη του Αγ. Αβερκίου

    Αναλυτικά:
    “Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία “ΒΙΘΥΝΙΑ” καλεί όλους μας, με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Αβερκίου, που την φέρνουμε ιερή κληρονομιά από τους Λιγουμούς της Βιθυνίας.Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 5.30μ.μ., Εσπερινή Λειτουργία, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου”